JEŘÁBOVÉ DRÁHY

Od počátku založení naší společnosti nabízíme našim zákazníkům při projektování, opravách a montážích jeřábových drah stavitelné systémy ORTEC MX resp. MXA pro upevnění pojezdových kolejnic (v ČR v zaregistrován u Úřadu průmyslového vlastnictví užitný vzor č. 18047).
Systémy nejsou vhodné pouze pro jeřábové dráhy, ale jsou aplikovány rovněž pro pojezdové dráhy regálových zakladačů (FEM 9.831) a ostatní technologická zařízení.

PRO TYTO SPECIÁLNÍ OBORY DODÁVÁME:
 • systémy ORTEC MX a ORTEC MXA pro stranově a výškově stavitelné kontinuální nebo diskontinuální uložení pojezdové kolejnice
 • pružné podložky ORTEC
 • samonivelační „rychletuhnoucí“ zálivkové malty
POPIS SYSTÉMU

Systémy ORTEC- MX, MXA výrazně eliminují zatížení vznikající provozem provozních zařízení. Narozdíl od ostatních druhů kolejových svěrek nejsou pojezdové kolejnice při použití systémů ORTEC na tuho přichyceny, nýbrž pouze přidržovány a stranově naprosto volně vedeny a to při zachování směrových i výškových poměrů. Tím nejsou systémy ORTEC namáhány změnami, které nastávají ve změnách délky kolejnice např. při kolísání teplot nebo z provozně dynamických účinků. Horizontální síly namáhají spojovací materiál pouze na střih. Excentricky vrtané přítlačné díly zajišťují spojovací materiál proti nežádoucímu povolení.

Systémy ORTEC nejsou vědomě opatřeny tzv. pružnou opěrkou jak je tomu u jiných mylně nazývaných „plně pružných uložení“. Elastické díly se mohou časem neustálým třením a zatížením oddělit od hlavního dílu svěrky, což může vést k závažnému poškození provozu nebo i k plnému selhání v upevnění pojezdové kolejnice (viz posudek).

Pružná podložka systémů ORTEC (Lupolen V 2520J) spolehlivě snižuje napěťové špičky, zamezuje „zapracování“ kolejnice do spodní konstrukce jeřábové dráhy a redukuje hlučnost zařízení. Vyrovnává ve výrobě vznikající tolerance na patě kolejnice.

SYSTÉMY ORTEC MX SPLŇUJE NÁROČNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A HOSPODÁRNOST ZEJMÉNA:
 • kvalitou materiálu – stavební ocel St 52-3 (S355JO) dle DIN EN 10025
 • kvalitou výrobního procesu – kováno v zápustce (přítlačná a vodící deska)
 • promyšleným designem – zaoblené tvary vodící desky zamezují tlakům v rozích desky.
 • možnostmi plynulé stranové stavitelnosti od 10 do 16 mm – což zaručuje možnost stranové rektifikace kolejnice bez časově náročných demontážních prací
 • odpovídajícími certifikáty kvality
ORTEC MX
ORTEC MXA
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Systémy ORTEC MX jsou systémy pro uchycení kolejnice vhodné k přišroubování ke spodní konstrukci. Systémy ORTEC MXA jsou systémy pro uchycení kolejnice vhodné k přivaření ke spodní konstrukci.
 • ORTEC MX – pružná podložka V2520J Lupolen
 • ORTEC-MXgrout – zálivková vyrovnávací malta
 • Veškerý spojovací materiál
KOLEJNICE
JINÉ SYSTÉMY UPEVNĚNÍ
OSTATNÍ SLUŽBY
Dle Vašeho požadavku Vám dodáme jakýkoliv typ kolejnice. V případě vašeho zájmu Vám dodáme také komponenty systému GANTREX nebo GANTRAIL. V oboru dodávek pro výstavbu a opravy jeřábových drah a drah regálových zakladačů nabízíme: