ORTEC MXA

Systémy ORTEC MXA jsou systémy pro uchycení kolejnice vhodné k přivaření ke spodní konstrukci.

SYSTÉM ORTEC-MXA JE TVOŘEN:

  • vodícím dílem
  • tlačným dílem (excentrem)
  • spodním dílem pro přivaření
  • spojovacím materiálem dle DIN
  • pružnými podložkami pro kontinuelní a diskontinuelní uložení
KATALOGOVÉ LISTY
Katalogový list MXA15116cz Katalogový list MXAxx120cz
UKÁZKOVÉ VÝKRESY
vzorvýkresMXA1 vzorvýkresMXA2 vzorvýkresMXA3 vzorvýkresMXA4 vzorvýkresMXA5 vzorvýkresMXA6

 

Z REALIZACÍ

ZPĚT