ZÁLIVKOVÉ MALTY

Zálivkové malty, zálivkové směsí, zálivkové malty ke kotvení.

CERTFIKÁTY A OSVĚDČENÍ
Prohlášení o vlastnostech CE-001-015ortec Prohlášení o vlastnostech CE-002-015ortec

Ostatní typy zálivkových, samonivelačních malt Vám nabídneme na vyžádání.

ORTEC.GROUT – TYP 4 ORTEC.GROUT TYP 2 – RAPID
Cementová zálivková malta Vysoce výkonná nesmršťující se zálivková malta