KOLEJNICE A JEŘÁBOVÉ DRÁHY

Dle Vašeho požadavku Vám dodáme jakýkoliv typ kolejnice.

Přehled nejběžnějších typů kolejnic:

JEŘÁBOVÉ KOLEJNICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠIROKOPATNÍ KOLEJNICE, POLNÍ KOLEJNICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIÁLNÍ JEŘÁBOVÉ KOLEJNICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZN.:
  • jednotlivé typy kolejnic jsou vyráběny dle platných technických norem (DIN 536, EN 13674-1, 2, DIN 5901, ČSN atd.…….) event. dle podnikových předpisů výrobce
  • dodávané délky a jakost oceli dle požadavků zákazníka – vždy vč. materiálového atestu
  • podrobnou specifikaci jednotlivých typů kolejnic Vám zašleme na požádání

ZPĚT