ORTEC-GROUT-TYP-2-RAPID

Vysoce výkonná nesmršťující se zálivková malta

POPIS VÝROBKU

ORTEC Rapid je nesmršťující se, vysoce výkonná malta na cementové bázi s vysokou tekutostí s velmi krátkou dobou tuhnutí při velmi nízké hodnotě úbytku. Zálivková hmota Rapid neobsahuje chloridy. Nejsou používány žádné urychlovače tuhnutí a matrice pojiv neobsahuje žádné částice způsobující korozi. Optimální pojivová matrice má velice hustou strukturu a je vodou nepropustná. Zálivkovou maltu Ortec Rapid lze čerpat, přičemž nabízí dále tyto výhody:

 • výška zalití od 6 do 120 mm
 • vysoká hodnota tečení: míra tečení po 30 min. ca. 80 cm
 • velmi vysoká pevnost: pevnost v tlaku po 2 hodinách ca. 20 N/ mm2
 • odolná proti trhlinám: Faktor W/Z < 0,34
 • konečná pevnost v tlaku: více jak 125 N/mm2
 • kvalita výroby malty podléhá vnitřní stejně jako nezávislé kontrole
OBORY POUŽITÍ

Zalévací hmoty ORTEC jsou používány v konstrukčních inženýrsko-stavebních oborech k podlévání a zalévání stavebních dílců. Mezi hlavní obory použití patří:
podlévání ocelových konstrukcí

 • podlévání strojů a strojních zařízení
 • podlévání mostních ložisek
 • podlévání kolejnic, ocelových desek (jeřábové dráhy)
 • zalévání kotevních šroubů strojů/ závitových tyčí
POUŽITÍ A VLASTNOSTI

Zálivkové cementové malty ORTEC.grout

OBLASTI POUŽITÍ
 • podlévání ocelových konstrukcí
 • podlévání podest strojních zařízení
 • základy mostních ložisek
 • podlévání kolejnic jeřábových drah
 • podlévání kolejnic
 • zálivky kotevních/ závitových tyčí
 • základy kotlů, turbin
 • zálivky v oboru čističek odpadních vod
 • zálivky pod vodou, utěsňování
 • obecně: zálivky bez dutin
CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI
 • nesmršťující se zálivkové malty s kontrolovaným zvětšením objemu
 • možnost vysokého dynamického zatížení v tlaku a tahu
 • rychlé dosažení konečné pevnosti
 • antikorozní účinek
 • dobrá přilnavost na beton/ ocel
 • odolné vůči olejům, solím a mrazu
 • bezchloridové
 • zajištěna vlastní i nezávislá kontrola kvality
ZVLÁŠTNOSTI
 • v oblastech s předpokladem vysokého dynamického a statického namáhání
 • v oblastech namáhaných sulfáty a chemikáliemi
 • v oblastech úpravy pitné vody
 • v oblastech s požadavkem rychlého tuhnutí a rychlého dosažení konečné pevnosti

Při nejasnostech nebo dotazech volejte prosím: +420 567 274 302 nebo +420 602 155 600

SPECIFIKACE VÝROBKU
ORTEC-GROUT-TYP-2-RAPID

ZPĚT