PROFIL SPOLEČNOSTI

Firma ORTEC ČR s.r.o. byla založena v roce 2000 a ve svém oboru patří na českém trhu mezi tradiční a spolehlivé dodavatele. Stálé zákazníky má také v zahraničí. Ve společnosti je zaveden a certifikován systém managementu kvality ISO 9001:2008.

HLAVNÍMI OBORY DODÁVEK SPOLEČNOSTI JSOU:
    • systémy pro uložení kolejnic v tramvajových tratích a tratích podzemních drah, které zajišťují redukci hluku a vibrací a elektrickou izolaci kolejnice
    • systémy pro pružné a stavitelné uchycení kolejnic jeřábových drah, drah regálových zakladačů a jiných technologických zařízení
    • dodávky veškerých typů kolejnic
    • s těmito dodávkami související servis
    • zálivkové rychletuhnoucí a samonivelační malty
EKONOMICKÉ UKAZATELE

PODPORUJEME

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL OBCE STUDÉNKY

Naše společnost podporuje finančními dary občanské sdružení v sídle společnosti, které se zaměřuje především na sportovní a kulturní rozvoj mládeže v obci a vytváření prostoru pro setkávání občanů Studének.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ STUDÉNKY

Naše společnost podporuje dary občanské sdružení v sídle společnosti, které se zaměřuje na hasičské soutěže dobrovolných hasičů a kulturní rozvoj v obci.